Om Café Sliperiet

Cafe Sliperiet er ikke bare en superhyggelig café, men også en møteplass, scene, ventesone og severdighet mitt i hjertet av Larvik kulturskole.

Samtidig som det er et tilbud til Larviks innbyggere og gjester, er Café Sliperiet også en arbeids arena for arbeidstakere med behov for tilrettelagt arbeid og for personer som har falt ut av det ordinære arbeidsliv.

Sliperiet ble oppført i 1875 som lokaler for Fritzøe Tresliperi. Bygningen er ombygget og modernisert en rekke ganger, spesielt i forbindelse med overgangen til elektrisk drift. Via tømmerrenner fra Huggeriet kom tømmerstokkene inn til Sliperiet hvor de ble videreforedlet. Driften opphørte i 2000, og Sliperiet ble totalrenovert og tilpasset Kulturskolen i Larvik og Studio Nille. (Kilde: Fritzøe Eiendoms nettsider)

Innhold i bygget i dag:

  • Larvik Kulturskole
  • Studio Nille
  • Korps / kor
  • Pressverksalen – med utleie til kurs og konferanser + kommunestyremøter

Sosial bærekraft

Hammerdalsprisen 2022

Siden 2015 har Fritzøe Eiendom delt ut Hammerdalsprisen. Prisen har gått til den bedriften som det aktuelle året har gjort seg bemerket på unikt vis. Vinner av prisen i 2022 ble Café Sliperiet.